TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA TECHCARD

support@techcard.com.vn

Hotline 24/7: 093 7777 296

  • Thẻ từ

Hỗ trợ Kỹ thuật

(Kiệt) 093 7777 296
(Quyền) 098 381 9496
(Hải) 098 387 9496

Tư vấn Bán hàng

(Kiệt) 0815 181 272
(Quyền) 098 381 9496
(Ngọc) 098 376 9496
  • Máy in Thẻ từ

 

Hỗ trợ Kỹ thuật

(Quyền) 098 381 9496
(Hải) 098 387 9496

Tư vấn Bán hàng

(Quyền) 098 381 9496
(Ngọc) 098 376 9496
  • Khoá cửa Kỹ thuật số

 

Hỗ trợ Kỹ thuật

(Kiệt) 093 7777 296

Tư vấn Bán hàng

(Kiệt) 0815 181 272
  • Chuông cửa có hình

Hỗ trợ Kỹ thuật

(Kiệt) 093 7777 296

Tư vấn Bán hàng

(Kiệt) 0815 181 272
  • Hệ thống Kiểm soát ra vào

Hỗ trợ Kỹ thuật

(Kiệt) 093 7777 296
(Quyền) 098 381 9496
(Hải) 098 387 9496

Tư vấn Bán hàng

(Kiệt) 0815 181 272
(Quyền) 098 381 9496