Nếu Quý khách thanh toán trước cho TECHCARD thì vui lòng chuyển khoản qua TK sau:

SỐ TÀI KHOẢN:   103 20239159 012

CHỦ TÀI KHOẢN: Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Việt Nam

NGÂN HÀNG:       Techcombank - Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

TỈNH/ THÀNH PHỐ: Hà Nội

CHI NHÁNH:         Thăng Long

 

***Nội dung: THANH TOAN DON HANG họ tên-mã đơn đặt hàng-số điện thoại