SỨ MỆNH

Chúng tôi là tập thể các cá nhân trẻ, năng động và an tường với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cung cấp giải pháp an ninh. Nay, tại Techcard, SỨ MỆNH của chúng tôi là cầu nối mang các sản phẩm công nghệ từ các nhà sản xuất uy tín đến khách hàng người dùng cuối. Luôn phát triển đội ngũ với kiến thức chuyên sâu để cùng với khách hàng nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống an ninh nhằm tối ưu khả năng bảo vệ con người và tài sản cho các công trình dân dụng, nhà máy, sân bay, cao ốc... 

Văn hoá của tổ chức là GIÁ TRỊ CÔI LÕI của công ty chúng tôi. Giúp công ty 

(i) đi đúng định hướng, 

(ii) thành viên đoàn kết và 

(iii) luôn duy trì sự khác biệt.

HÀNH ĐỘNG

Liên tục thay đổi và đầu tư vào công nghệ một cách vững chắc, mục tiêu mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về những sản phẩm và dịch vụ đã cung cấp. Trong mối quan hệ với khách hàng, đội ngũ của chúng tôi luôn hành động dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng, chính trực và minh bạch. 

KINH NGHIỆM

Mọi người sử dụng các sản phẩm chúng tôi để mở cửa, cá nhân hóa thông tin, xác minh giao dịch, tìm thông tin và theo dõi tài sản – đảm bảo danh tính được bảo vệ, mọi lúc, mọi nơi. Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi đang tiên phong trong các phương pháp tiếp cận mới, lấy con người làm trung tâm để cung cấp một hệ thống xác định danh tính hoàn chỉnh và an toàn, thông qua mô hình tích hợp của phần cứng, phần mềm và dịch vụ sáng tạo.