Techcard
(0)

Giải pháp bảo mật trực quan trên thẻ

  • Sản phẩm: Còn

 Vì mối đe dọa gian lận, trộm cắp và khủng bố là rất lớn, những kẻ làm giả ngày nay tiên tiến hơn bao giờ hết. Sự gia tăng của công nghệ in kỹ thuật số đã làm cho giả mạo thẻ ID trở nên quá dễ dàng.

 Đó là lý do tại sao bạn cần HID Global. Các giải pháp bảo mật trực quan (Visual Security Solutions®) bao gồm:

  • Thẻ Holographic Foil
  • Holographic Overlaminates
  • Holographic HDP® Film

 Mỗi loại cho phép bạn kết hợp một loạt các phần tử bảo mật hình ảnh tiêu chuẩn và tùy chỉnh (VSE) làm cho thẻ dễ xác thực, nhưng gần như không thể giả mạo hoặc thay đổi.CÁC THÔNG SỐ 

Overlaminates

Product SpecificsArtwork*Order MinimumDelivery Lead Time
Secure PolyGuard or Thermal Transfer Overlaminate (for Laminating (LC) Printer Models only)Medium Detail graphics with higher design complexity than secure express12,500 images (PG)
25,000 images (TTO)
8-10 weeks
High Secure PolyGuard or Thermal Transfer Overlaminate (for Laminating (LC) Printer Models only)Highest level of detail, and includes Visual Security elements12,500 images (PG)
25,000 images (TTO)
8-12 weeks
High Secure HDP FilmHighest level of detail, and includes Visual Security elements. No Lamination module necessary.25,000 images8-12 weeks


Cards

Product SpecificsDescriptionImage PlacementPrinter CompatibilityOrder MinimumDelivery Lead Time
VeriMarkQuick and affordable solution featuring your 2D logo, text or graphics in embedded gold foil over a durable silver gold foil

Limited, artwork must be placed into one of the four corners of the card

DTC only500 cards2-4 weeks
HoloMarkAvailable in silver or gold, HID turns your artwork into a hologram that is permanentely embedded on the cards surface

Limited, artwork must be placed into one of the four corners of the card

DTC only5,000 cards8-12 weeks
Metallized FoilCustom-designed, metallized holograms are layered inside of the card -- just below the surface

Unlimited

DTC and HDP1,000 cards3-5 weeks
Translucent FoilCustom-designed, translucent holograms are layered inside of the card -- just below the Surface

Unlimited

DTC and HDP1,000 cards

3-5 weeksTẢI VỀ


HID® FARGO® Pre-Printed Security Features Brochure

Visual Security Solutions Brochure

HID® FARGO® Printers Comparison Chart - Visual Security

Bình luận