HID iCLASS 2001 iCLASS


Overview iCLASS® smart card technology was specifically designed to make access control more powerful, more versatile, and more secure. iCLASS 13.56 MHz read/write contactless smart card technology provides versatile interoperability in applications such as access control,...

Giá ban đầu 0₫

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

Overview 

iCLASS® smart card technology was specifically designed to make access control more powerful, more versatile, and more secure. iCLASS 13.56 MHz read/write contactless smart card technology provides versatile interoperability in applications such as access control, network log-on security, cashless vending, time and attendance, event management and biometric identification.

iCLASS smart card technology ensures high security with mutual authentication between smart card and reader, encrypted data transfer, and 64-bit diversified keys for read/write contactless smart card capabilities. Securely separated files enable multiple applications and support future growth.

The iCLASS smart card meets ISO standard for card size and thickness for use with direct image and thermal transfer printers. It features a graphics quality surface optimized for Photo ID printing, and is available in standard PVC construction, or a composite polyester/PVC construction for more demanding high wear and tear environments. The smart card can be produced with visual security and anti-counterfeiting features such as holograms, ultra-violet fluorescent inks, micro-printing, or a custom logo to quickly and easily identify genuine smart cards.

Key features of the 200x iCLASS Smart Card:

  • 13.56 MHz read/write contactless smart card technology provides high-speed, reliable communications with high data integrity and powerful access control.
  • iCLASS technology ensures high security access control with mutual authentication between card and reader, encrypted data transfer, 64-bit diversified keys for read/write capability.
  • Meets ISO standards for thickness for use with direct image and thermal transfer printers.
  • Offers the ability to add a magnetic stripe, barcode, anti-counterfeiting features, custom artwork, or photo ID.
  • Available in 2k bit (256 byte), 16k bit (2K Byte) or 32k bit (4K Byte) memory configurations.
  • Supports all existing HID card formats, including Corporate 1000.
  • Supports field programming of any existing HID format into the secure HID access control application area on the card.
  • More powerful, versatile and secure access control.
  • Provides versatile interoperability in applications like access control, network log-on security, cashless vending and many other areas.


Specification

Typical Maximum Read Range*
R10 2.0-3.0" (5.0-7.6cm)
R30/RW300 2.0-3.5" (5.0-8.9cm)
R40/RW400 2.5-4.5" (6.3-11.4cm)
RK40/RWK400 3.0-4.0" (7.6-10.1 cm)

*Dependent upon installation conditions.

Dimensions
2.127" x 3.375" x 0.033" max. (5.40 x 8.57 x 0.084 cm)

Card Construction
Model 200X: Thin, flexible polyvinyl chloride (PVC) laminate 
Model 210X: Composite Polyester/PVC.

Memory Type
EEPROM, read/write

Multi-application Memory
16k bit (2K Byte) card 2 or 16 application areas

Base Part Number: 2001

Chính sách

Bạn có thể trở lại mới nhất, các mục chưa mở trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng cho một khoản hoàn lại đầy đủ. Chúng tôi cũng sẽ trả chi phí vận chuyển trở lại nếu trở lại là một kết quả của lỗi của chúng tôi (bạn đã nhận được một món hàng không chính xác hoặc bị lỗi, vv).

Bạn sẽ được hoàn trả trong vòng bốn tuần lễ cho gói của bạn cho người giao hàng trở lại, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bạn sẽ nhận được một khoản hoàn lại nhanh hơn. Khoảng thời gian này bao gồm thời gian vận chuyển cho chúng tôi để nhận được sự trở lại của mình từ người giao hàng (5-10 ngày làm việc), thời gian cần chúng tôi để xử lý lại sau khi chúng tôi nhận được nó (3-5 ngày làm việc), và thời gian cần ngân hàng của bạn để xử lý yêu cầu hoàn trả của chúng tôi (5-10 ngày làm việc).

Nếu bạn cần phải trả lại một mục, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn, xem theo thứ tự bằng cách sử dụng liên kết 'Toàn bộ đơn đặt hàng' dưới menu Tài khoản của tôi và nhấp vào nút Return Item (s). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail bạn được hoàn trả sau khi chúng tôi nhận và xử lý các mục trở lại.

Xin lưu ý rằng các vận chuyển cho nhiều mặt hàng chúng tôi bán được theo cân nặng. Trọng lượng của bất kỳ sản phẩm có thể được tìm thấy trên trang chi tiết của nó. Để phản ánh các chính sách của công ty vận chuyển chúng tôi sử dụng, tất cả các trọng sẽ được làm tròn đến po đầy đủ tiếp theo