Techcard
(0)

HID OMNIKEY 5027

  • Sản phẩm: Còn

TỔNG QUAN

Đầu đọc tần số cao không tiếp xúc HID® OMNIKEY® 5027 với giao diện bàn phím keyboard wedge được thiết kế cho khách hàng tích hợp dễ dàng với quản lý truy cập và bảo mật cao hơn, những người muốn sử dụng kiểm soát truy cập hiện có của họ để xác thực với máy tính, mạng hoặc ứng dụng đám mây ngoài kiểm soát truy cập vật lý. Đối với các thẻ thông thường và các trường hợp sử dụng, đầu đọc được cài đặt sẵn và sẵn sàng sử dụng ngoài hộp. Cấu hình dễ dàng có sẵn cho các hệ điều hành và loại thẻ khác nhau, cũng như tích hợp cho các môi trường hiện có khác nhau (lý tưởng cho SSO). Ứng dụng điển hình cho người đọc bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, doanh nghiệp và chính phủ.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

  • Dễ dàng tích hợp - sử dụng đơn giản các thông tin kiểm soát truy cập hiện có dựa trên bàn phím keyboard wedge
  • Hỗ trợ thông tin tần số cao - bao gồm iCLASS Seos®, iCLASS SE®, MIFARE Classic® và MIFARE® DESFire® EV1 / EV2 cũng như NFC
  • Cấu hình sẵn - theo mặc định, cho một đầu ra dễ dàng của hầu hết các thông tin phổ biến
  • Dễ cấu hình - với Công cụ Workbench, cấu hình hoặc thẻ

TẢI VỀ:

Bình luận