Techcard
(0)

Vật tư cho dòng máy HDP

  • Sản phẩm: Còn

Băng mực máy in HDP được thiết kế chính xác và lớp phủ tối đa hóa hiệu suất của các máy in HID FARGO HDP của bạn cho các thẻ và ID an toàn, bền và sắc nét.

Tải về chi tiết mã sản phẩm, dung lượng sản phẩm của băng mực dành cho từng máy:

HDP5000

HDP5600

 Secure Holographic Images

Các giải pháp chống làm giả thẻ

Bộ làm sạch máy in

Bình luận